Alanya BelediyeBaşkanı Adem Murat Yücel, ekibiyle birlikte sıfır atık, güneş enerjisi veyenilebilir enerji kaynaklarını kullanma ve geliştirme çalışmalarına ışıktutacak ve işbirliği sağlayacak olan Enerji Kentleri Birliği’ne üye oldu.Birliğin Denizli’de gerçekleştirilen Meclis toplantısına katılan Başkan Yücel,“Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler” adlı panele katılarak AlanyaBelediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi.Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, DenizliBüyükşehir Belediyesi ve Birlik Başkanı Osman Zolan ile yaklaşık 200üye büyükşehir ve ilçe belediyelerinin temsilcileri katıldı.

ALANYABELEDİYESİ’NİN ÜYELİĞİ ONAYLANDI

Alanya belediyesi enerji kentleri birliği’nin üyesi oldu başkan yücel denizli’de yenilenebilir enerji paneline katıldı
Alanya belediyesi enerji kentleri birliği’nin üyesi oldu başkan yücel denizli’de yenilenebilir enerji paneline katıldı

AlanyaBelediyesi’nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyellerinin araştırılmasıve enerji verimliliği konularında Enerji Kentleri Birliği'ne üyelik sürecitamamlanarak Denizli’de düzenlenen Birlik Olağan Meclisi’nde Alanya Belediyesibirlik üyeliği resmen onaylandı.

Alanya belediyesi enerji kentleri birliği’nin üyesi oldu başkan yücel denizli’de yenilenebilir enerji paneline katıldı
Alanya belediyesi enerji kentleri birliği’nin üyesi oldu başkan yücel denizli’de yenilenebilir enerji paneline katıldı

“GES VE SIFIR ATIKPROJELERİMİZ ÇALIŞMALARIMIZIN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ”

Alanya belediyesi enerji kentleri birliği’nin üyesi oldu başkan yücel denizli’de yenilenebilir enerji paneline katıldı
Alanya belediyesi enerji kentleri birliği’nin üyesi oldu başkan yücel denizli’de yenilenebilir enerji paneline katıldı

Denizli’de düzenlenen Yenilenebilir EnerjiPolitikaları ve Belediyeler panelinde bir konuşma yapan Başkan Yücel; “Bubağlamda Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri Projeleri ile küresel ısınmanınetkilerinin doğrudan yaşanmaya başladığı günümüz dünyasında doğal kaynaklarınkorunması ve enerji tasarrufunun yapılması ortak amacından yola çıkılarakyenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasıhedefledik. Gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları neticesinde GES 1,  GES 2, GES 3 ve GES 4 Lisanssız ElektrikÜretimi Santrali Projeleri hayata geçirdik. 2021 yılı Eylül ayı itibariyletoplam 22.461.075,09 kWh elektrik enerjisi karşılığında CK Akdeniz ElektrikPerakende Satış A.Ş.' ye 18.561.679,51 TL değerinde gelir faturası kesilmiştir.”dedi.

Alanya belediyesi enerji kentleri birliği’nin üyesi oldu başkan yücel denizli’de yenilenebilir enerji paneline katıldı
Alanya belediyesi enerji kentleri birliği’nin üyesi oldu başkan yücel denizli’de yenilenebilir enerji paneline katıldı

Başkan Yücel, yine Alanya Belediyesi’nin sıfıratık projeleri ve çalışmalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Türkiye’dekien başarılı belediyeden biri seçildiklerini ve en iyi hizmet veren Belediye seçilerek1.’ lik ödülü aldıklarını vurguladı.

YÜCEL: “ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ’NİN ÜYESİ OLMAKTAN BÜYÜKMEMNUNİYET DUYDUK”

Alanya Belediyesi olarak Enerji Kentleri Birliği’ne üye olmaktan büyükmemnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı; “Tüm bu çalışmalarınAlanya adına doğru hedefler taşıması ve günümüz kıt enerji kaynaklarının doğrukullanılması ve doğal enerji kaynaklarının kullanım potansiyelininaraştırılması amacıyla vizyoner bir bakış açısıyla ulusal / uluslararası birlik/ dernek / Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılmasının yerinde biruygulama olacağı kanaati oluşmuştur. Bu bağlamda bugün itibariyle EnerjiKentleri Birliği’nin bir üyesi olmaktan ve sürdürülebilir çevre çalışmalarımızabir yenisini daha eklemekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim. Panelimizin düzenlenmesinde emeği geçenherkese ve tüm katılımcılara teşekkür eder, herkesi saygıyla selamlıyorum.”