Alanya Belediye Başkanı Adem MuratYücel, enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar ve verimlikullanılması ve bu bilincin yaygınlaşması adına her yıl Ocak ayının 2. haftasıkutlanan "Enerji Tasarrufu Haftası" hakkında açıklama yaptı. Başkan Yücel, Alanya Belediyesiolarak yıllar içinde Alanya kent ölçeği için enerji verimliliğine vesürdürülebilir enerji yönetimi çalışmalarına esas projelerin hayatageçirilmesi, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi olangüneş enerjisinden faydalanma kapasitesinin araştırılması yönünde pek çokçalışma yürütüldüğünü belirtti. Başkan Yücel, “Bu farkındalık haftası ile enerjinin etkin kullanılması, israfınınönlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi veçevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımındaverimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesiamaçlanmaktadır” dedi.

“​YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM ARZULUYORUZ”

Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor
Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor

“Alanya Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkinkullanımına öncülük etmek, enerjiyi verimli kullanarak yenilenebilir enerjiprojelerini hayata geçirmek, çevre dostu vizyon projeleri ile kurumun öztüketim giderlerine katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında GES çalışmalarınabaşladık” diyen Başkan Yücel, “Yenilenebilirenerji projeleri ile küresel ısınmanın etkilerinin doğrudan yaşanmaya başladığıgünümüz dünyasında doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun yapılmasıortak amacından yola çıkılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkinbir şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda yılın 365 günü güneş alan kentimizdeyenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile dahatemiz daha sağlıklı yaşam alanının oluşturulması için 2017 Temmuz ayında Alanya GES1, Alanya GES 2 ve Alanya GES 3 ve GES 4 Lisanssız Elektrik Üretimi SantraliProjeleri faaliyete geçirilmiştir. Faaliyetealındıkları günden bugüne kadar toplam 23.561.911,73 kWh elektrik enerjisi karşılığında CKAkdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye 19 milyon 915 bin 511 lira 44 kuruşdeğerinde gelir faturası kesilmiştir” diye konuştu.

Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor
Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor

“YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İLE 34.000 ADET AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ”

Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor
Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor

“Bu yenilenebilir enerji yatırımlarısayesinde 2017 yılından bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarını en verimlişekilde kullanarak yaklaşık 34.000 ağacın kesilmesi önlendi” diyerek doğaldengeye de dikkat çeken Başkan Yücel, “Ayrıca iklim değişikliğine uyumsürecinde yürütülmekte olan teknik çalışmalardan bir tanesi olan KarbonSalınımı alt başlığı dikkate alındığında yaklaşık 4 bin 568 ton CO2 salınımıengellendi” ifadelerini kullandı.

Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor
Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor

“ENERJİKENTLERİ BİRLİĞİNE ÜYELİK İLE İVME KAZANDIK”

Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor
Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor

Başkan Yücel, yenilenebilir enerji kaynaklarının doğruyönetilmesi ve kent ölçeğinde uygulama potansiyelinin arttırılması hedefiyleyürütülen çalışmaların en verimli ve çevreye duyarlı şekilde yapılmasıhedefiyle başlatılan çalışmaların neticesinde 2021 yılında Enerji KentlerBirliği Üyeliği’nin onaylandığını belirtti. “Alanya Belediyesi olaraküyeliğimizin onaylanmasıyla birlikte Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğünceSürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarımız başlamışolup söz konusu plan enerji verimliliği temelli ‘Çevreci Yeşil Kent Alanya’ olgusunun sürekliliğininsağlanması hedefine önemli katkı sağlayacak” diyen Başkan Yücel, “Hazırlanacakolan Enerji Eylem Planı doğrultusunda Alanya kent ölçeğinde Karbon Ayak İzininHesaplanması ve çıkan sonuçlar ışığında yenilenebilir enerji kaynakları kullanımınınkent ölçeğinde yaygınlaştırılması planlanmaktadır” dedi.

Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor
Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor

Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor
Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor

Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor
Alanya belediyesi enerji verimliliği çalışmaları vizyon projeleri ile güçleniyor