AlanyaBelediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği arasında2007 yılında imzalanan protokol kapsamında “Atık Pillerin Kaynağında AyrıToplanması Projesi Eğiticilerin Eğitimi” programı Alanya İlçe Milli EğitimMüdürlüğü işbirliği ile COVID-19 tedbirleri dikkate alınarak online olarakgerçekleştirildi. Alanya kent genelinde görev yapan eğitimcileri kapsayaneğitim programında pillerin insan hayatındaki yeri, kullanımı, zararları,bertarafı ve dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirme yapıldı.

“ÇOCUKLARIN ROLÜ ÇOK BÜYÜK”

Atık pillerin yönetimi projesi onlıne eğitim ile sürdü
Atık pillerin yönetimi projesi onlıne eğitim ile sürdü

Düzenleneneğitim programında Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’ndenÇevre Mühendisi Rümeysa Ercan, eğitim sunumu ile açılışı gerçekleştirdi. 100okuldan proje yürütücüsü idareci ve öğretmen eğitim programına katılım sağladı.Dernek olarak yürütmekte oldukları atık pillerin ayrı toplanması çalışmalarıkapsamında öncelikli hedef gruplarının çocukların bilinç düzeyini yükseltmekolduğunu vurgulayan Ercan, öğretmenler ile gerçekleştirdikleri bu eğitimprogramının projenin beklentilerinin karşılanması noktasında oldukça önemliolduğunu vurguladı. Çevrenin korunmasına dair yürütülen çalışmalar arasındaoldukça önemli bir yere sahip olan atık piller hususunda detaylıbilgilendirmenin yapıldığı eğitimde, atık pillerin nasıl toplanacağı, toplananatık pillerin Alanya Belediyesi’ne ne şekilde teslim edileceği ve sonrasındadernek tarafından nasıl bir bertaraf yöntemi uygulandığı ile ilgili bilgilerkatılımcılara aktarıldı.

“PAYIMIZI VE ÇALIŞMALARIMIZI ARTTIRMAHEDEFİNDEYİZ”