Alanya Belediyesi ile Tarım ve OrmanBakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya İl ŞubeMüdürlüğü arasında kaçak ve bilinçsizce yapılan avcılığın önüne geçmek ve YerleşimBirimlerine Verilecek Katılım Paylarının düzenlenmesi hususunda protokol imzalandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefi Mevlüt Kodal ile Alanya BelediyeBaşkanı Adem Murat Yücel tarafından imzalanan protokol ile Alanya sınırlarıiçerisinde yasa dışı ve bilinçsiz avcılığın kontrol altına alınması hedefleniyor.

AVFAALİYETLERİ SIKI DENETİME TABİ OLACAK

Av turizmi kapsamında alanya belediyesi ile doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü arasında protokol imzalandı
Av turizmi kapsamında alanya belediyesi ile doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Bu kapsamda yerleşim birimlerininsorumlulukları da şu şekilde belirlendi; görevlendirilenbekçiler ile personel, başkan, muhtar, köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti, avturizmi kapsamında avlanmaya izin verilen ve işbirliği yapılan sahalarda veyaavlaklarda, usulsüz ve yasa dışı av yapılmasını, avlağa evcil hayvansokulmasını, belde, mahalle ve köylü avcıların bu avlaklarda yasadışı avyapmasını önlemek, yasa dışı av yapanlar hakkında ihbar tutanağı düzenlemek,ihbar etmek, idare görevlilerine koruma ve kontrollerde yardımcı olmak,yerleşim birimlerindeki yöre halkının avlaklara başıboş köpek salmalarına engelolmak, avlaklardaki başıboş köpeklerin yaban hayatına zarar vermemeleri hususundaönlem almak zorunda. Kurallara uyulmaması durumunda ise ilgili kişi veyakişilerce idari ve hukuki süreç başlatılacak ve cezai yaptırım uygulanacak.

ELDE EDİLEN GELİR BÖLGE HALKININİHTİYAÇLARINA AKTARILACAK

Avcılıkfaaliyetleri için ödenen katılım payları, bilfiil avın yapıldığı alanda yer alanmuhtarlıkların mecburi ihtiyaçları (cami, okul, çeşme vb.) için harcanmasındanidareyle protokol yapan ilçe belediyesi sorumlu olacak. Bu birimler aktarılankatılım paylarının bu minvalde harcandığına dair belgeleri idareye zamangeçirmeksizin ibraz etmek zorunda olacak.