Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Enerjininbilinçsiz şekilde kullanılmasıyla birlikte; enerji talebimizin her geçen günartması, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle karşı karşıya gelmemiz, sınırlıolan kaynaklarımızın azalması, ihtiyacımız olan enerjinin üretilirken zararlıgazların doğamıza salınması sonucu sağlığımızı büyük ölçüde etkilemesi şeklindekarşı karşıya kaldığımız negatif etkilere ek olarak, enerjidesürdürülebilirliğin sağlanması ve gelecek nesillere güzel bir yarın bırakmakiçin enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularında hepimize eşit paydüşmektedir. Bu konularda uygulayacağımız her tedbir Alanya’mız ve ülkemizadına hayati önem arz etmektedir.” dedi.

“TÜM ENERJİMİZLE ALANYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan yücel: “enerji tasarrufu geleceğe yatırımdır”
Başkan yücel: “enerji tasarrufu geleceğe yatırımdır”

Aldıkları tedbirler ve yaptıkları yatırımlarile Alanya’nın geleceği için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı AdemMurat Yücel; “Alanya Belediyesi’nin çevreci yaklaşımı kapsamında ve ÇevreKoruma ve Kontrol Müdürlüğü’müzün enerji tasarrufu ile ilgili projeleriyleihtiyacının büyük bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından olan GüneşEnerjisi Santrali’nden karşılaması, uzun yıllardır sürdürdüğümüz evsel ve geridönüştürülebilir atıkların ayrıştırılmasının sağlanması, sıfır atık projesi ileatık yönetiminin başarılı bir şekilde sürdürülmesi için, Alanya’mız geleceğiiçin çalışıyoruz.” dedi.

Başkan yücel: “enerji tasarrufu geleceğe yatırımdır”
Başkan yücel: “enerji tasarrufu geleceğe yatırımdır”

“BİLİNÇLİ TÜKETİM GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Türkiye’de kullanılan enerjinin %60’nın dışarıbağımlı olarak karşılandığı gerçeğini vurgulayarak sözlerine devam eden BaşkanYücel; “Enerji tasarrufu aile ekonomisinin olduğu kadar, enerjide dışabağımlılığı azaltmak adına Ülke ekonomisi açısından da çok önemlidir. Bizlerinkullandığı her verimsiz enerjinin doğaya karbon salınımı olarak geri döndüğünübilmeli, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız kapsamında dasadece enerjide değil su kaynaklarımızın kullanımında da tasarruf tedbirlerinihayatımızın her alanında en önemli ilkemiz haline getirmeliyiz. Hayatımızdayapacağımız küçük değişiklikler ekonomimiz ve kaynaklarımız için çok büyükolumlu katkılara dönüşecektir. Bu bağlamda gündelik hayatımızda alışkanlıkhaline getirebileceğimiz birkaç tedbir ile sandığımızdan çok daha fazla enerjitasarrufu sağlayabiliriz.” dedi.

TASARRUFTA NELERE DİKKAT ETMELİ?