Alanya BelediyeMeclisi’nin 3 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen oturumunda alınan ortak karar ilekurulmasına karar verilen Kent Estetik Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.Alanya Belediyesi'nin yetki ve görev sınırları içerisinde kalan ve kurul oluruile görüşülmesi talep edilen yerlerdeki estetiğe, tarihi, kültürel, doğaldeğerlere uygun ilke kararları geliştirmek ve bu geliştirilen ilke kararları vemevcut değerlere uygun; mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanmasıamacıyla, mimari ve estetik yönünden Alanya'nın kent kimliğinin korunması vegeliştirilmesini hedefleyen kurul, gerçekleşen toplantı ile çalışmalarınabaşladı.

İLGİLİ KİŞİ VE KURUMLAR KURULA DÂHİL EDİLDİ

Kent estetik kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
Kent estetik kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kent Estetik KurulBaşkanı olarak Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Nuri Tokuş, Başkan Vekili olarakAlanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nden Onur Kamburoğlu, Kurul Sözcüsü olarakda Meclis Üyesi Melike Nazifoğlu seçildi. Bu kurul Alanya Belediye Meclisi’ndetemsilcisi bulunan siyasi parti temsilcileri, Alanya’da bulunan üniversitelerintemsilcileri, Alanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kültür ve Sosyalİşler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Park veBahçeler Müdürlüğü temsilcileri ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası,Peyzaj Mimarları Odası temsilcilerinden oluşmakta.

Kent estetik kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
Kent estetik kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kent estetik kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
Kent estetik kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kent estetik kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
Kent estetik kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi