Konuşmanınana temasına geçmeden önce öğrencilere ataerkil aile yapısını anlatan ve kuşakfarkından kaynaklanan iletişim bozukluğuna değinen yazar Murat Menteş, romanlabirlikte gelişen toplumsal dönüşümü de anlattı.

“ROMANDA SOMUT HAYAT HİKAYELERİ VARDIR”

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

14.yüzyılda matbaa Avrupa’ya girmeden önce, insanların hayal dünyasındakianlatıların, aile bağlarından alınan ilhamların nesilden nesile, ağızdan ağızaanlatılarak devam ettiğini hatırlatan Menteş, “Matbaa ile birlikte toplumsaldönüşümde başladı. Menkıbeler, özdeyişler, anekdotlarla devam eden hayat,yerini romana bıraktı. Roman öncesi hayatta insan soyuttur; ancak romanda somuthayat hikayeleri vardır, roman insanı anlatır” şeklinde konuştur.

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

“ROMAN GAZETE GİBİDİR”

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

Avrupa’daromanla birlikte modernleşmenin de başladığını söyleyen yazar Murat Menteş, “Roman,bütün malzemesini hayattan alan, insanı sayfalarında konumlandıran bir iletişimaracıdır. Romanlar insanların yaşamını, toplumun kültürünü, tarihini anlatangazeteler gibidir. Roman bir iletişim aracıdır” dedi.

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

“KÜLTÜREL BOŞLUKLARI ROMANLAR DOLDURUR”

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

“Artıkroman öldü” diyenlere de bir cevap veren Menteş, romanın ölmesi için insanın daölmesi gerektiğini söyledi. Romanın ana malzemesinin tümüyle insan olduğunuifade eden Murat Menteş, “Roman, toplumlara yenilik ve değişim getiren bir araçtır.Kültürel boşlukları romanlar doldurur. Duygularınızla, öfkenizle hareketetmeyin. İradenizle hareket edin, işte roman size bunu nasıl yapacağınızı da öğretir.Romanda düşünme olanağı vardır” diye konuştu.

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

“EN İYİ KILAVUZ ROMANLARDIR”

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

Bazıromanların yasaklanmasının sebebinin gerçeği anlatmalarına bağlayan yazar MuratMenteş, “Modernleşmenin tarihiyle roman yazmanın tarihi aynı seyreder. Bazıülkelerde romanların yasaklanma sebebi ise gerçeği söylemesidir. Roman bakışaçınızı değiştirir, hayata başka açılardan bakmanızı sağlar. Hayatta bizi bizyapan şeyleri öğrenmek istiyorsak en iyi kılavuz romanlardır” dedi.

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

KİTAP GÜNLERİ DEVAM EDİYOR

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

3. AlanyaKitap Günleri Kültür Merkezi’nde devam ediyor. 17 Aralık Cuma günü saat 14.00’teAraştırmacı Yazar Selim Han Yeniacun “Ortadoğu’da Amerikan MisyonerlikFaaliyetleri ve Osmanlı İmparatorluğu” konulu söyleşisiyle vatandaşlarlabirlikte olacaktır. Tüm halkımız davetlidir.

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”
“roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”