AlanyaAlaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim FakültesiBaşöğretmen Atatürk Konferans Salonunda 14. Uluslararası Dünya Dili TürkçeSempozyumu için açış töreni yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve TurizmBakanlığı, Antalya Valiliği, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dil Kurumu,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İş Birliği veKoordinasyon Ajansı Başkanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Alanya Belediyesive UNESCO gibi önemli kurumlar tarafından desteklenen sempozyum, 20-22 Ekimtarihleri arasında 19 farklı ülkenin, 115 kurum 358 bilim insanının katılımıylagerçekleşecek.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILIM GÖSTERDİ

14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı
14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı

Bu önemliorganizasyonun sempozyumun açılışına, Antalya Vali Vekili ve Alanya KaymakamıDr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ RektörüProf. Dr. Ekrem Kalan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Filiz Kılıç, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, UNESCOTürkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Sempozyum DüzenlemeKurulu Başkanı ve ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, DünyaDili Türkçe Sempozyumları Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel,kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, siviltoplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademik ile idari personelkatıldı. Açılış konuşmalarına geçilmeden önce Eğitim Fakültesi Eğitim FakültesiMüzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Sempozyum Düzenleme KuruluBaşkanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, sempozyum süresinde destekleyen tümkuruluşlara teşekkür ederek, böylesi bir etkinliği düzenlemekten büyük mutlulukduyduğunu ifade etti.

14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı
14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı

REKTÖR KALAN’DAN MİLLİ KİMLİK VURGUSU

14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı
14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı

Sempozyumunaçılışında, millî kimlik vurgusu yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan,millî kimliği daha güçlü kılacak bir etkinlik düzenlemekten büyük mutluluk veşeref duyduğunu belirtti. Rektör Kalan, ALKÜ’nün genç ve dinamik kadrosuylabilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerine ve milliği kimliğehizmet eden faaliyetleri yürütmekte kararlı olduklarını kaydetti. Türkçeye olangönül borçlarını ALKÜ olarak bir nebze de olsa ödeyebilme sorumluluğunuüstlenmekten şeref duyduklarını ifade eden Rektör Kalan, Gazi Mustafa KemalAtatürk’ün Türk hakkındaki sözlerine atıfta bulunarak, “Türk dilininaraştırılmasının, incelenmesinin ve ‘bilinçle işlenmesinin’ yalnızca bir dilmeselesi olmadığını vurgulamış ve Türk dili araştırmalarını, tarihî gerçekliğe,pozitif bilime hizmet etmesi bakımından çok önemli bir görev olarak addetmiştir”dedi.

14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı
14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı

REKTÖR KALAN DESTEKLEYEN KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı
14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı

Bu önemlivazifeyi yerine getirme noktasında destekleyen kurum ve kuruluşlar ilesempozyuma katılım gösteren bilim insanlarına teşekkür eden Rektör Kalan, “Buşölenin gerçekleşmesinde bizlere katkılarını sunan başta Kültür ve TurizmBakanlığına, Antalya Valiliğine, Türk Devletleri Teşkilatı’na, UNESCO TürkiyeMillî Komisyonuna, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’na, Atatürk Kültür, Dilve Tarih Yüksek Kurumu’na, Türk Dil Kurumu’na, Radyo ve Televizyon ÜstKurulu’na, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’na, Yurtdışı Türkler ve AkrabaTopluluklar Başkanlığına, Alanya Belediyesi’ne, Alanya Turistik İşletmecilerDerneği’ne sempozyuma katkı sunan bilim ve sanat insanlarına, hassaten teşekkürediyorum” diye konuştu.

14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı
14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı

“ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE DİLİMİZİ İYİÖĞRETMELİYİZ”

14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı
14. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu yoğun katılımla başladı

“Atatürk’ünkalbimiz ve zihnimiz dediği Türkçeye yönelik Alanya’da böyle bir ev sahipliğiyapılmasından dolayı mutlu ve gururluyuz” diyen Antalya Veli Vekili ve AlanyaKaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, “Çocuklarımıza da gençlerimize de dilimizi en iyişekilde aktarmamız gerekiyor. İşte bizlerde Sayın Antalya Valimiz öncülüğündebütün ilimizde bu yönde uygulanan eğitsel çalışmalarımız var. Bu projekapsamında çocuklarımıza dilimizi en iyi şekilde geliştirmeleri için düzenliolarak başta okuma çalışmaları yapıyor, dilimizin ürettiği çok çeşitli eserlerile dilimize çevrilmiş olan bütün eserlerin okunması yönünde çalışmalaryürütüyoruz” dedi.

“TÜRKÇE DÜNYA DİLİDİR”

‘Dilimizbizim namusumuzdur’ diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan YardımcısıProf. Dr. Filiz Kılıç, Türk dilinin, Türk Kültürünü gelecek nesillereaktarmasında önemli araç olduğunu vurguladı. Türkçe’nin dünya dili olduğunubelirten Kılıç, “Türkçe, Sibirya’dan Orta Avrupa içlerine kadar çok geniş bircoğrafyada anadillerden biri olarak kullanılabiliyor” dedi. Ayrıca Kılıç,küreselleşen dünyada Türkçe’nin gelecek nesillere düzgün bir şekildeaktarılması için korunması gerektiğini belirtti.

YÜCEL’DEN ALKÜ’YE TEŞEKKÜR

Sempozyumdakonuşan Alaya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Alanya’yı fethederek, bukenti Türk-İslam şehri yapan, Alanya’yı Türklükle, Türkçe ile tanıştıran,bizlere Türk-İslam Medeniyeti ile ilgili bir çok manevi değer ve tarihi eserbırakan Selçuklu Sultanı Büyük Hakan Alaaddin Keykubat’ın şehrinde ve onunadını taşıyan üniversitemizde bu sempozyumu yapıyor olmak bizler için ayrı birgurur kaynağıdır. Ötüken’den Orta Asya’ya, Orta Asya’dan Anadolu’ya,Anadolu’dan tüm dünyaya yayılan, büyük devletler kuran, Turan ülküsünü ve İslamMedeniyetini kıtalara hakim kılan, bugün yolumuzu aydınlatacak anlayış vemanevi değerleri bizlere miras bırakan, atalarımıza, ecdadımıza hepimizin çokbüyük bir vefa borcu var. Atalarımızın mirasına sahip çıkmak,  onu yaşamak ve yaşatmak bizlerin öncelikligörevidir. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülküsüyle dil ve tarih baştaolmak üzere millî kimliğimizi besleyen bilim ve sanat çalışmaları bizim için öncelikliçalışma alanlarımızdır. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitemiz Rektörlüğüne 14.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nu gerçekleştirdikleri içinteşekkürümü sunuyorum” dedi.

Sempozyumunsonunda protokol üyelerine Rektör Kalan tarafından plaket ve Sultan AlaaddinKeykubat’ın Çiftbaşlı Kartal figürlü asası hediye edildi. Ardından ise Türk DilKurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’in Oturum Başkanlığında BaşöğretmenAtatürk Konferans Salonunda açılış paneli yapıldı. Sempozyum bilimprogramlarının ardından ise Azerbaycan’ın güçlü sesi Azerin, Kestel YerleşkesiAmfitiyatro’da sevenlerine müzik şöleni yaşatacak.