Alanya Belediyesi, personelin nicelikve niteliklerini artırmak, kişisel gelişimlerini sağlamak, performansınıyükseltmek maksadıyla kurum içi eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçlaBelediye Plan ve Proje Müdürlüğü’nün koordinesinde ‘İmar UygulamalarıAkreditasyon Eğitimi’ düzenlendi. Eğitim programına, Belediye Başkanı OsmanTarık Özçelik, Başkan Yardımcıları Hasan Can Kamburoğlu, Hasan Servet Ünlü,Abdullah Akbaş, Plan ve Proje Müdürü Enes Yılmaz, İmar Müdürü Hüseyin Uysal ileilgili komisyonlukların temsilcileri katıldı.

ALANINDA UZMAN İSİMLER EĞİTİM VERDİ

Alanya belediye personeline ‘imar’ eğitimi verildi
Alanya belediye personeline ‘imar’ eğitimi verildi

İki gün süren eğitim Türkiye’ninalanında uzman isimlerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik FakültesiArazi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Uzun, Prof. Dr. VolkanYıldırım ve Adem Atasoy tarafından gerçekleştirildi. İlçe genelindekarşılaşılan imar uygulama sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiğieğitimde, yaygın bozma nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler, eskive yeni mevzuattan kaynaklı karışıklığın giderilmesi, bedele dönüştürme, geridönüşüm uygulamaları, hisse çözümü, re’sen tevhid uygulamaları, yoldan ihdas vediğer ihdaslar, Arazi ve Arsa Düzenlemesi (AAD) uygulamalarında kamulaştırma süreci, hukuki el atmalar, AADuygulamalarına giren parsel tiplerinde özel durumlar, beş yıllık imarprogramları gibi birçok konu uygulama ve örneklerle ele alındı. Eğitim programıkapsamında yerel yönetimlerin kendine özel imar uygulama sorunları,detaylı olarak işlendi.

Alanya belediye personeline ‘imar’ eğitimi verildi
Alanya belediye personeline ‘imar’ eğitimi verildi

Alanya belediye personeline ‘imar’ eğitimi verildi
Alanya belediye personeline ‘imar’ eğitimi verildi