AlanyaBelediyesi tarafından 2017 yılında ilk kez devreye alınan Güneş EnerjisiSantralleri (GES-1, GES-2, GES-3)  ile2019 yılında yapılan GES-4 ve güçlendirme çalışmaları sonucunda güneş ürettiAlanya kazandı. Alanya Belediyesi 2022 yılı sonu itibariyle 5 yıllık süreçte 34milyon liralık kazanç elde etti. Alanya Belediyesi tarafından işletilen tesis, 5yılda 29.785.601,39 kWh elektrik enerjisi üretti. GES tesisi üretilen bu enerjikarşılığı 33.841.637,87 TL’lik bir bütçenin Alanya Belediyesi’nin kasasındakalmasını sağladı.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ DOĞAL ÇEVRE İÇİN ÖNEMLİ”

Alanya belediyesi ges ile büyük tasarruf etti
Alanya belediyesi ges ile büyük tasarruf etti

Projeninbugün geldiği nokta ile çok önemli bir kaynak haline dönüştüğünü belirtenAlanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Gelişen, değişen ve her geçen günmevcut teknolojisini yenileyen günümüz dünyasında, hızla artan nüfus, özellikleartan nüfusla beraber fosil yakıt kullanımında meydana gelen artış, tüketiminkontrolsüz bir şekilde artması ve çevre bilincinin azalması gibi faktörleryenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz için önemli bir neden. Bu anlamdaçevreci projelerin geliştirilmesini hedefledik ve Güneş Enerji Santraliprojelerimizi başlatıp hayata geçirdik” dedi.

Alanya belediyesi ges ile büyük tasarruf etti
Alanya belediyesi ges ile büyük tasarruf etti

“YENİ GES PROJESİ YOLDA”

Alanya belediyesi ges ile büyük tasarruf etti
Alanya belediyesi ges ile büyük tasarruf etti

“Kurulduğugünden bu yana hem enerji hem de gelir anlamında büyük başarı elde ettiğimiztesislerimiz belediyemiz için çok önemli birer yatırım aracına dönüştü” diyenBaşkan Yücel, “Çevrenin korunması, doğanın gelecek nesillere temiz olarakbırakılması, Yeşil Kent Alanya olgusunun devamlılığının sağlanması amacı ile başladığımızyenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hususunda önemli bir projeyi Alanya’yakazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı. Ayrıca toplam gücü 4.5 MWolan yeni bir GES öz tüketim tesisi daha yaparak şehrimize önemli bir katkısağlayacağız” dedi.

Alanya belediyesi ges ile büyük tasarruf etti
Alanya belediyesi ges ile büyük tasarruf etti

Alanya belediyesi ges ile büyük tasarruf etti
Alanya belediyesi ges ile büyük tasarruf etti