Belediye Encümeni’nden yapılanaçıklamada şu ifadelere yer verilmiştir; Olaya karıştığı tespit edilen ve Belediyeruhsatına ve işyeri açma ruhsatına sahip olan teknelerden “Macellan” ile ilgilibelgeler süresiz olarak encümen kararınca iptal edilmiştir. Turizm işletme belgesiile faaliyet yaptığı belirlenen diğer tekne “Larsense” için de ilgili bakanlıkile yazışmalara başlanarak belgelerinin iptalleri yönünde sürecin takibiyapılmaktadır. Bilindiği üzere Her iki tekne de Kaymakamlık makamının oluru ilebelediye zabıtası tarafından mühürlenerek 30 gün boyunca ticari faaliyetten menedilmişti.

 

Alanya belediyesi’nden teknelerle ilgili açıklama
Alanya belediyesi’nden teknelerle ilgili açıklama

Mühürlenen teknelerden “Macellan”Belediye işyeri açma ruhsatı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm işletmebelgesi bulunmaktadır. “Larsense” adlı teknenin ise Kültür ve TurizmBakanlığı’nca işletme ruhsatı bulunmaktadır.

Alanya belediyesi’nden teknelerle ilgili açıklama
Alanya belediyesi’nden teknelerle ilgili açıklama

 

Alanya belediyesi’nden teknelerle ilgili açıklama
Alanya belediyesi’nden teknelerle ilgili açıklama

Bazı basın yayın organlarındamühürlenen teknelerin halihazırda kaçak ve ruhsatsız şekilde çalıştıklarıyönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.