Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün de paydaşı olduğu “İklim Değişikliği ile Mücadele için Kentsel Su Dağıtım Sistemlerinin Verimliliği ve Güvenilirliğinin Geliştirilmesi” konulu araştırma projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 430 bin Euro hibe desteği kazandı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Yardım Dairesi Başkanlığı sözleşme makamı tarafından çağrıya açılan İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında Akdeniz Üniversitesi’nin Başvuru Sahibi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), Malta Enerji ve Su Ajansı ile Malta Su Hizmetleri Kurumu’nun eş-başvuran olduğu, “İklim Değişikliği ile Mücadele için Kentsel Su Dağıtım Sistemlerinin Verimliliği ve Güvenilirliğinin Geliştirilmesi” konu başlıklı uluslararası araştırma projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa desteklenmeye hak kazandı. Süresi toplam 18 ay olan projenin bütçesi 433.000 Euro.

SU KAYIPLARI ARAŞTIRILACAK

Proje kapsamında Antalya kenti içme suyu dağıtım şebekesinde belirlenecek olan 3 adet izole alt bölgede projenin pilot çalışmaları gerçekleştirilecek. Alt bölgelerde su kayıplarının azaltılması için minimum gece debisi analizleri, hidrolik modelleme, basınç yönetim çalışmaları, sayaç değişimleri gerçekleştirilmesi, karbon ve enerji ayak izi belirlenerek yasal mevzuat değerlendirilmesi, su idareleri için eğitici çalıştaylar düzenlenmesi gibi pek çok başlıkta çalışma yapılacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

Yine proje kapsamında büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri için 3 adet çalıştay düzenlenecek. Su tasarrufu, iklim değişikliğinin etkileri ve su kıtlığı konularında toplumsal farkındalığı artırmak için etkinliklerle, bölgesel bir uluslararası konferans gerçekleştirilecek. Proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için Türkçe ve İngilizce dillerinde broşür, el kitabı ve web sitesi hazırlanacak, içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolüne ilişkin yasal mevzuatın güncellenmesi için öneriler sunulacak.

PROJE ORTAĞI MALTA

Proje ortağı olan Malta’da ada ve kıyı suları konusunda özel uzmanlığa sahip bir hidrojeolog olan ve aynı zamanda Malta Enerji ve Su Bakanlığı bünyesindeki Enerji ve Su Ajansı'nın (EWA) İcra Kurulu Başkanı olan Manuel Sapiano ve ekibi ile çalışılacak. 2002 yılından bu yana AB Su Çerçeve Direktifi'nin uygulama sürecinde görev alan Sapiano tarafından yönetilmekte olan EWA; Malta'nın enerji ve su kullanımına ilişkin ulusal politikaların oluşturulması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve uygulanması ile ulusal ve AB enerji ve su kaynakları yönetimini sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya yönelik planların oluşturulmasını hedefliyor.