TaşınabilirPil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ve AlanyaBelediyesi işbirliğiyle atık pillerin düzenli şekilde toplanarak çevreye zararlarınınazaltılması, bertaraf edilmesi, okullarda çevre bilincinin aşılanması veilerleyen yıllarda temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedefiyledüzenlenen “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” ile 2019–2020 Eğitim ve Öğretimyılında Alanya’da faaliyet gösteren toplam 158 okuldan 2375 kilogram atık piltoplandı.

2 TON 375 KİLOGRAM ATIK PİL TOPLANDI

Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu
Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu

16Eylül 2019 tarihinde başlayan kampanyanın 30 Nisan 2020 tarihinde sonaerdirilmesi planlamıştı. Ancak Ulusal ve Uluslararası ölçekte yaşanan COVID-19 pandemisüreci kampanyanın 15 Eylül 2020 tarihinde sonlandırılmasına neden oldu. 2019-2020Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlenen kampanyada 2375 kilogram atık piltoplanarak, bertaraf ve geri kazanım işlemlerinin tamamlanması için TAPDerneği’ne gönderildi.

Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu
Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu

EN ÇOK ATIK PİL İNCEKUM ÖZTAŞİLKOKULU’NDA TOPLANDI

Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu
Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu

TAPDerneği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülüne 535 kgatık pil ile İncekum Öztaş İlkokulu, ikincilik ödülüne 517 kg atık pil ileCikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu ve üçüncülük ödülüne ise 311 kg atık pilile Cemile Kuyumcu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi layık görüldü.

Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu
Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu

ANTALYA GENEL SIRALAMASINDA DA ZİRVEDEYER ALDILAR

Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu
Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu

Dereceyapan okullar ödüllerini İncekum Öztaş İlkokulu’nda düzenlenen törenle aldı.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya İlçe Milli Eğitim MüdürüYusuf Yılmaz’ın elinden ödüllerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Projeninyaygınlaştırılmasında ve toplanan atık pil miktarının artışına katkı sağlayarakdereceye giren okullara dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve yazıcı hediyeedildi. Söz konusu okullar 2020 yılı itibariye Antalya ile genelinde de kendigrubunda ilk üç derecede yerini koruyarak TAP Derneğinden gelen spor seti vesatranç takımı gibi ödüllerin de sahibi oldular.

Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu
Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu

“DOĞAMIZI VE SUYUMUZU KİRLETİYOR”

Evlerde,işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanıldığını, sonyıllarda artan pil kullanımının ise insan sağlığı ve çevrenin kirlenmesiyönünde ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Alanya Belediye Başkanı AdemMurat Yücel, çöpe atılan pillerdeki ağır metallerin zamanla bozunarak serbesthale geçtiğini, sızıntı suyu ile birlikte yeraltı sularının, toprağın veyüzeysel suların kirlenmesine neden olduğunu ifade etti.

“SAKLAMA VE BERTARAF KOŞULLARINA DİKKATEDELİM”

Yılboyunca okullarımız ve öğrencilerimizle gerçekleştirilen atık pil konulu çevreeğitim etkinliklerinin amacına ulaşması için toplumdan her kesimin projeyedestek vermesi gerektiğini belirten Başkan Yücel, 14 yıldan bu yana atıkpillerin kaynağında ayrı toplanmasına dair yürütülen çalışmalaravatandaşlarımızın tam destek vererek kullanılmış pillerin evsel atıklarla karıştırılmamasıgerektiğini, sokaklara rastgele atılmamasını, kesinlikle toprağa gömülmemesini,ateşe atılmamasını ve konu ile ilgili atık pil toplama noktalarınınkullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

ÇALIŞMALAR YIL BOYUNCA SÜRECEK

AlanyaBelediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, atık pillerin ayrıtoplama işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yıl boyunca pandemikoşullarına uygun olarak okullara atık pil toplama kutuları ve bilgilendirmeafişlerinin dağıtımlarının devam edeceğini, yüz yüze eğitim sürecininbaşlamasıyla birlikte eğitim çalışmalarının da hızlanacağını ifade etti.