Songünlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Alanya Belediyesi’ndeyolsuzluk yapıldığı, yüzlerce yolsuzluk dosyası bulunduğu ve bunun içinmüfettiş ordusu gönderildiği, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel vebizler hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildiğiyönündeki asılsız iddiaları üzüntüyle takip ediyoruz.

Kamuoyununöncelikle bilmesini isteriz ki; Başkanımız Adem Murat Yücel ‘in 10 yıllıkAlanya Belediyesi Başkanlığı sürecince hakkında kesinleşen hiçbir cezasıolmadığı gibi, herhangi bir mahkemede bekleyen veya devam eden yargılandığı dosyasıyoktur.

Basın açıklaması
Basın açıklaması

AlanyaBelediyesi olarak kanunlara aykırı hiçbir adım atılmamış, hiçbir işlemyapılmamıştır. Bu tarz incelemeler, devletimizin kurumları arasında her zamanolmuştur, rutin bir uygulamadır.

Şuan ön inceleme aşamasında olan dosyanın daha önce ön incelemeleri yapılmış veAlanya Belediyesi’nin herhangi bir usulsüzlük yapmadığına kanaat getirilmiştir.

Ancakyaklaşan 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi aynı dosyalar için yeniden öninceleme kararı çıkarılması ve müfettiş görevlendirilmesi bizlerce manidardır.Siyasi kaygılar nedeniyle devletin kurumları üzerinden Alanya Belediyesi veBaşkanımız Adem Murat Yücel’e yönelik adeta yıpratma ve karalama kampanyası vebir algı operasyonu yapılmaktadır.

İnanıyoruzki, iddialar üzerine yapılan incelemeler tamamlandığında Alanya Belediyesi’ninuygulamalarında hiçbir usulsüzlük olmadığı bir kez daha kanıtlanacaktır.

 Ancak seçimler öncesinde bu iddiaların basınyayın organlarında ve sosyal medyada, kesinleşen bir hüküm varmış gibi, olayın bir yolsuzlukmuş gibi lanseedilerek yer alması bir art niyet göstergesidir. Bu asılsız iddiaları ortayaatan ve yayan herkes hakkında da hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız.

Belediyemizegelen müfettişlerin ön incelemesini yaptığı konuları kamuoyuyla paylaşmakisteriz.

Birinci konu: Oba Mahallesi’nde bulunanve geçmişte park alanı olarak planlanan bölge; 2022 Şubat ayı Alanya BelediyeMeclisi’nde 74 karar no ve oy çokluğuyla, 2022 Mayıs ayı Antalya BüyükşehirBelediyesi Meclisi’nde 468 karar no ve oy birliğiyle yapılan plan değişikliğikararları sonucu spor tesis alanına dönüştürülmüştür. Buradaki park alanı, aynışekilde bölgede bulunan başka bir yerde oluşturularak yeşil alan kaybı da önlenmiştir.

Söz konusu yerin planları ile alakalı CHPyöneticisi bir şahıs tarafından daha önce açılan dava sona ermiş ve mahkemeAlanya Belediyesi’ni haklı bulmuştur. İmar kanununa göre uygun olarak hem1/5000’lik hem de 1/1000 ölçekli uygulama imar planları kesinleşmiştir. Kesinleşenplanlamalar üzerine belediyemizce kapalı spor tesisi ve otopark inşaatıbaşlamış hatta tamamlanmak üzeredir. Her geçen gün büyüyen ve gelişenAlanya’mızda yeni sosyal alanlara ihtiyaçta artmaktadır. Sporun Başkentiseçilen kentimize bölgenin en büyük ve kapsamlı spor tesisi Belediyemiztarafından yapılmaktadır. Biz halkımıza hizmet etmek için Kapalı Spor Salonunuinşa ediyoruz. Burada rant yok. Menfaat yok. Kamu yararı vardır. Kamu yararınayapılan bu proje hakkında da inceleme tamamlandığında Belediyemizin usulsüzhiçbir işlem yapmadığı ortaya çıkacaktır.  

İkinci konu: Türkler Mahallesi’ndebulunan ve 1991 yılında kapanan Türkler Belediyesi tarafından ruhsatlandırılanancak daha sonra mevzuata aykırı eklentiler yapılması nedeniyle AlanyaBelediyesi tarafından hakkında yıkım kararı alınmış, Alanya Belediye Encümenitarafından cezai işlem uygulanmış bir turizm tesisidir. Kaçak yapılarınedeniyle mühürlenen otel, Kaymakamlık kararıyla kolluk kuvvetleri tarafındanboşaltılmıştır. İşletme sahipleri kanuna aykırı olarak 9 kez mühür fekki yapmıştır. Bu tesisin işletmecileri Belediyemizdenaçma ruhsatı talep etmiş ancak kriterleri sağlamadığı için açma ruhsatı verilememiştir.Bunun üzerine tesis sahipleri kaçak yapı hükmündeki tesislerine işyeri açmaruhsatı alabilmek için ilgili kurumlardan ön inceleme yapılmasınıistemişlerdir. Burada Alanya Belediyesinin mevzuata aykırı herhangi bir işlemiyoktur.  Önceki ön incelemede AlanyaBelediyesinin yaptığı uygulama haklı bulunmuştur.

Üçüncü konu: Mahmutlar Mahallesi’nde, kapananMahmutlar Belediyesi tarafından 2014 yılı 26 Mart tarihinde ruhsatı verilerek inşaedilen bir sitenin içerisine daha sonradan yapılan hamam ve sauna için sitemaliki bir kişinin yaptığı şikâyet üzerine müfettişler konuyla ilgili ikincikez ön inceleme başlatmıştır. Bu konuda da daha önce yapılan ön incelemedebelediyemize yönelik bir suç unsuru bulunamamıştır.

Kamuoyununda değerlendireceği üzere, müfettişler tarafından incelenen 3 konuda da AlanyaBelediye Başkanı Adem Murat Yücel ve bizlerle ilgili hiçbir usulsüzlük,yolsuzluk, rant ve kişisel menfaat söz konusu dahi değildir.  Dosyadaki 2 tesis ilgili konular, TürklerBelediyesi ve Mahmutlar Belediyesi döneminde aittir. Diğer konuda halkınyararına yapılan ve gençlerimizin ihtiyacı olan Oba Kapalı Spor Salonuprojemizdir.

Siyasialgı ile; basın yayın organları ve sosyal medyadaki iş birlikçileriaracılığıyla sanki Alanya Belediyesi’nde yolsuzluk varmış, kesinleşenhukuksuzluklar varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu türiddiaların seçimler öncesi ortaya atılması da manidardır. Bu siyasi oyunlar vealgı operasyonları daha önceki seçim döneminde de yapılarak toplum etkilenmeyeçalışılmış, ancak başarılı olunamamış vatandaşlarımız temiz siyaseti tercihederek Başkanımız Adem Murat Yücel’i bir kez daha Alanya Belediye Başkanı olarakseçmiştir.

Buiddiaları ve algı peşinde koşanları şiddetle kınıyoruz herkesi temiz siyasetyapmaya davet ediyoruz. Bu iddialar ve bu tür asılsız haberleri yapanlar veyayanlarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun takdirine sunarız.

Tunahan KasapoğluALANYA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI