ALANYA BELEDİYESİ KENT DİSİPLİNİ İÇİNHAREKETE GEÇİYOR

Alanya Belediyesi,yoğunlaşmaya başlayan turizm sezonu öncesi kent disiplinini sağlamak içinharekete geçerek tüm kent genelinde kapsamlı bir denetim çalışmasına başlıyor.Yapılacak kapsamlı çalışma ile tüm işletmelerde ruhsat ve ruhsata uygunlukdenetimleri, kaldırım işgalleri ile merkezi devam eden inşaat ve yapımişlerinin çevreye verebilecekleri rahatsızlıkların önlenmesi amaçlanmakta.

Basın bülteni
Basın bülteni

TÜM İŞLETMELER MERCEK ALTINA ALINIYOR

AlanyaBelediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin5. Maddesi kapsamında başlayacak denetim çalışmalarında, tüm iş yerleri içinruhsat denetimi yapılacak. Ruhsat denetiminde faaliyet gösteren işyerinin açmaruhsatı olup olmadığı, var olan ruhsatın faaliyet konusu ile uyumu kontroledilecek. Yerinde yapılacak denetimlerle işletmenin genel kurallara uyupuymadığı, ruhsata aykırı alan kullanımı olup olmadığı, kaldırımlarda işgal olupolmadığı, hafta sonu çalışma ruhsatı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyulupuyulmadığı, ticareti yapılan ürünlerin fiyat etiketlerinin olup olmadığı,çalışanların yaka kartlarının olup olmadığı, tütün mamullerine ilişkin duyurumetnini asılıp asılmadığı hususları kontrol edilecek.

KALDIRIM İŞGALLERİNE EL ATILIYOR

Denetimçalışmalarında, Alanya’da artık neredeyse kanıksanan kaldırım işgallerinenihayet el atılacak. Alanya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Belediye Emirve Yasakları Yönetmeliği’nin 14. Maddesi kapsamında işletmelerin kaldırım veyakamuya ait alanları işgal edip etmediği hususu denetlenecek.

İNŞAATLARIN ÇEVREYE VERDİĞİRAHATSIZLIKLAR DENETLENECEK

AlanyaBelediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin47. Maddesi kapsamında halen devam eden inşaatların ruhsatlarının olupolmadığı, inşaat alanının dışına taşılıp taşılmadığı, inşaat içinde veçevresinde gerekli ve yeterli güvenlik tedbiri alınıp alınmadığı, çevreseltemizlik kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar kontrol edilecek.

ÖNCELİKLİ AMAÇ CEZA VERMEK DEĞİL

Konu ileilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, başlatılacakyoğun denetim çalışması ile amaçlarının kent disiplinini sağlayarak kentin dahayaşanabilir hale getirilmesi, kurallara uyan işletmeler ile kural dışı çalışanişletmeler arasındaki haksız rekabetin önlenmesi olduğunu vurgulayarak, tümişletmeleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti. Yapılacakdenetim uygulamaları ile amaçlarının işletmeleri cezalandırmak olmadığınıvurgulayan Özçelik; “Bu nedenle denetim çalışmalarımızda önce işletmeleribilgilendirerek eksikliklerini gidermelerini isteyeceğiz, eksikliklerin makulsürede giderilmemesi halinde cezai işlemler devreye girecek” şeklinde konuştu.

BORÇ YAPILANDIRMASI TAKSİTLERİNİNÖDENMESİ BEKLENİYOR

BaşkanÖzçelik, Alanya Belediyesi’nin mali dengesinin sağlanması açısından bütçelemişgelirlerinin tahsilinin önemine vurgu yaparak, 7440 Sayın Kanun kapsamındaAlanya Belediyesi’ne olan 31.12.2022 öncesine ait borçlarını yapılandıranvatandaşlarımızdan taksitlerini ödemelerini rica etti. Özçelik, kanunkapsamında borçlarını taksitlendiren hemşehrilerimizin taksit ödemelerini 2 kezaksatmaları durumunda kanunun getirdiği avantajları kaybedeceklerine işaretederek “Hiçbir vatandaşımızın mali avantajlarını kaybederek zor durumdakalmalarını arzu etmiyoruz” şeklinde konuştu.