BitkiselAtık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi kapsamında konut, hane, okulvb. alanlarda açığa çıkan bitkisel atık yağların toplanması amacı ile belediye tarafından belirlenen muhtarlık ofislerinebitkisel atık yağ ekipmanları teslim edilerek yağların çevreye verebileceğizararları önlemek hedefleniyor. Kullanılmış kızartmalık yağlar muhtarlarındesteği ile tüm mahallelerden toplanacak ve geri dönüşüm tesislerineulaştırılarak çevrenin korunması sağlanacak.

“GERİ KAZANIM TESİSLERİNDE TEMİZ YAKITA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor
Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor

Bitkisel atık yağların bertaraf edilmesi yerine, buatıklardan faydalanılması, mümkün olduğunca hem çevreye hem insana en yüksekfaydayı sağlayacak şekilde geri kazanılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklimDeğişikliği Bakanlığı tarafından lisans süreci tamamlanmış olan geri kazanımfirması ile toplanan bitkisel atık yağların biodizele dönüşmesine aracılık ediliyor.

Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor
Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor

ÇEVRECİ KENT YEŞİL ALANYA İÇİN DOĞADOSTU ADIMLAR

Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor
Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor

Günümüzde, kontrolsüz bir şekilde çevreye ve insan sağlığına zararveren kullanılmış bitkisel atık yağlar evlerde doğrudan lavaboya dökülerek,etkisi büyük olumsuz çevresel etkilerin oluşmasına sebep olmaktadır. Altyapı sistemlerinde ciddi sorunlar yaşanmakta,ilerleyen zamanlarda atık su kanallarının tıkanmasına kadar varan sonuçlarlakarşılaşılabilmektedir. Ayrıca evsel katı atıkların içine atılan bitkisel atıkyağlar kontrolsüz bir şekilde toprağa karışarak toprakta olumsuz etkiyaratmakta, buradan yağmur suları ile yeraltı sularına kadar inerek içmesularına karışabilmektedir. Bu sebeple Alanya kent ölçeğinde başlatmışolduğumuz farkındalık hareketi ile bitkisel atık yağların ayrı toplanmasıhedeflenmektedir.

Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor
Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor

“24 MUHTARLIKOFİSİ BELİRLENDİ”

Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor
Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor

Merkez Mahallelerderevize edilen proje hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü SevdaÇapa, “Evlerinizde kullandığınız kızartmalık atık yağları pet şişe vb. uyguntoplama ekipmanında biriktirerek şehrimizde uygulama noktası olarak belirlenen24 muhtarlık ofisine bırakılmasını tüm vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz.Muhtarlıklar dışında şehrimizde bulunan diğer toplama noktalarına da AlanyaBelediyesi resmi web sayfasından www.alanya.bel.tr  veya Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündenulaşabilirsiniz” dedi.

Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor
Bitkisel atık yağları merkez muhtarlık ofislerinde toplanıyor