MAHMUTLARGENÇLİK MERKEZİ İÇİN 5000 ÖLÇEKLİ NAZIM PLAN TAMAMLANDI

Mahmutlar Mahallesi 513 ada 1 parselinkültürel tesis alanından park alanına ve 1068 ada 1 parselin güneydoğusunda yeralan park alanının bir kısmının kültürel tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin2.130 m²’lik alan için yapılan plan değişikliği Antalya Büyükşehir BelediyeMeclisi’nde kabul edildi. Plan değişikliğinin onaylanmasının ardından bölgeyeGençlik Merkezi kazandırılacak. Alt yapısı Alanya Belediyesi tarafındanhazırlanacak tesis Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilecek.

Büyükşehir belediye meclisi’nden alanya için önemli kararlar
Büyükşehir belediye meclisi’nden alanya için önemli kararlar

MAHMUTLAR’A2. SAĞLIK OCAĞI

Mahmutlar’ın en önemli sorunlarından biri olansağlık ocağı konusunda da çalışmasını tamamlayan Alanya Belediyesi, 1.400 m²alana sağlık ocağı yapılması için hazırladığı sağlık tesisi alanının bir kısmınınpark alanına ve park alanının bir kısmının sağlık tesisi alanınadönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği de Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ndekabul edildi. Yeni planlama ile birlikte Mahmutlar Mahallesi’ne 2. sağlıkocağının yapılmasının önü açılmış oldu.

ALANYA BELEDİYESİ 2 YENİ GÜNEŞ EJERJİSİ (GES) TESİSİ KURUYOR

AntalyaBüyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda Alanya Belediyesi’ninToslak Mahallesi Kabaklık ve Çaltıeşiği mevkilerine kuracağı GES Öz tüketim 1ve GES Öz tüketim 2 için 94.939 m²’lik alanı kapsayan imar planı da AntalyaBüyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek komisyona havale edildi.

DİNEK MAHALLESİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Alanya BelediyeMeclisi’nin 04.01.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, DinekMahallesi sınırları içerisinde emsal aynı kalmak kaydıyla 4 kat yapılaşmakoşulu önerilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkinhazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar PlanıDeğişikliği ise Mecliste görüşülerek komisyona havale edildi. Öte yandan AlanyaBelediyesi’nin Keykubat Plajı için hayata geçirmeye çalıştığı mahmuz projesineilişkin hazırladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduğu projeye ilişkinUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü AraştırmaDairesi Başkanlığı Hidrolik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Dalga Transformasyonuve Sediman Taşınımı Sayısal Model Raporu’na ilişkin kurum görüşü de AntalyaBüyükşehir Belediye Meclisi’nde komisyona havale edilen bir başka konu oldu.

YÜCEL “YENİ KARARLAR ALANYA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

BüyükşehirMeclisi’nde Alanya için çok önemli kararlar alındığını belirten BelediyeBaşkanı Yücel, “Alanya’nın nüfus yoğunluğu en büyük mahallesi olan Mahmutlar’akazandıracağımız Gençlik Merkezi ve Sağlık Ocağı için planlamalar BüyükşehirMeclisimizden geçti.  Mahmutlar halkımızahayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Toslak Mahallemizde yeni Güneş EnerjiSantralimiz ve Dinek Mahallemizde bölge halkımızın beklentilerine uygun olarakhazırladığımız imar planı değişikliğimiz de komisyonda görüşülereksonuçlandırılacak.  Alanya ile ilgilikararlara onay ve destek sunan tüm büyükşehir meclis üyelerimize teşekkürlerimisunuyorum. Alınan kararların Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.