31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimleri Türkiye’nin geleceği için önemli neticelerin doğmasına sebep olacaktır. Seçim sonuçları, Türkiye’nin gelişmesi veya kaybetmesi yönünde yeni bir yol ayrımını milletimizin önüne getirecektir.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi; bir yıldan beri CHP’nin yaptığı çalışmalar ve AK PARTİ’deki olumsuz gelişmeler sebebiyle, tedbir alınmadığı takdirde çok farklı bir neticenin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.

2014 Belediye Başkanlığı seçimlerinde; AK PARTİ % 35.81, CHP % 35.28, MHP % 24.42, BBP % 0.54, HDP % 2.15, SP % 0.51, BTP % 0.11 oy almıştır.
2014 İl Genel Meclisi seçimlerinde AK PARTİ % 33.79’a, CHP % 32.73’e düşerken MHP % 26.91, BBP % 1.13, HDP % 2.29, SP % 0.85, BTP % 0.34’e yükselmiştir.
2018 Milletvekilliği seçiminde ise; AK PARTİ % 34.96, CHP % 29.14, MHP % 10.11, İP % 16.9, HDP % 7.34, SP % 0.96 oy almıştır.
AK PARTİ’nin % 34.96’lık oy oranının içinde BBP’nin oyunun da varlığı dikkate alınınca, Antalya’da AK PARTİ’nin 24 Haziran 2018’deki oy oranının % 33 civarında olduğu görülecektir.
Antalya’da, sahada yapılan ve yeni tamamlanan detaylı çalışmadaki son durum, AK PARTİ açısından vahim olmaktan daha da öte acil tedbir alınması gereken bir hâl aldığını göstermiştir.
AK PARTİ kurucuları, yöneticileri, önde gelenler ve STK yöneticileri ile yapılan görüşmelerde;

1. AK PARTİ kurucusu, yöneticisi, üyesi ve partilisi olan çok önemli bir kitlenin küskünleri oluşturduğu ve partiden uzaklaştığı tesbit edilmiştir.

2. Yalnızca, Menderes Türel’in etrafındaki bir grup, seçimi ortada görmektedir.

3. Bütün ilçe teşkilatlarının; “AK PARTİ’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni
kaybettiği ve çalışmaya gerek olmadığı” fikrinde birleştiği görülmüştür.

4. Bütün ilçe teşkilatlarının; “Menderes Türel ve ekibinin tekrar seçilmesindense, CHP’nin hatta HDP’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasına razı oldukları görüşünde birleştikleri” ifade edilmiştir.

5. İl genelinde; “Menderes Türel ve ekibinin ulaşılamaz, söz geçirilemez olmaları ve başkalarının fikirlerini dikkate almamalarından dolayı bıktıklarını ve her ne pahasına olursa olsun kurtulmak istediklerini” dile getirmişlerdir.

6. Birçokları; “Menderes Türel’e oy vermektense, CHP’ye vereceklerini ve bunun yaygın olduğunu” açıkça beyan etmişlerdir.

7. AK PARTİ’nin kurulmasında ve iktidara getirilmesinde önemli görevler îfâ etmiş olanlar; “yalnızca kendi oyunu kullanıp, odasına kapanacağını ve hiçbir şeye karışmayacağını, bazıları da Menderes Türel’in tekrar aday gösterilmesi halinde CHP’ye oy vereceğini” söylemişlerdir.

8. Yönetimin yaptığı yanlışlar ve halk nezdindeki yaygın tepkiler sebebiyle; “bazı yöneticilerin istifa kararı aldıkları, büyük bir kesimin ise Antalya’da AK PARTİ’nin bittiği ve artık başarılı olamayacağı” fikrinde birleştiği görülmüştür.

9. AK PARTİ kurucularının, yöneticilerinin, önde gelenlerinin ve STK yöneticilerinin ortak görüşü; “% 30’luk ülkücü oyların AK PARTİ’ye gelmesinin sağlanması halinde seçimi kazanabilecekleri” yönündedir.

10. MHP Antalya İl Başkanlığı ile yapılan görüşmede; olabilecek AK PARTİ-MHP ittifakıyla, Menderes Türel’e verilecek oy oranının % 3’ü geçemeyeceği beyan edilmiştir.

11. AK PARTİ kurucuları, yöneticileri, önde gelenleri ve STK yöneticileri; “AK PARTİ’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanabilmesinin tek yolunun, % 30’luk ülkücü oylarla birlikte diğer partilerden de oy getirebilecek ve şahsında ittifakı sağlayabilecek bir kişi olan Prof. Dr. Hasan MOĞOL olduğunu ve en az % 25 oy getireceğini ve AK PARTİ’nin % 60 civarında bir oyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanabileceğini” tesbit etmişlerdir.

12. Küskünler ve CHP’ye oy verme kararı almış AK PARTİ kurucuları, yöneticileri, önde gelenleri ve STK yöneticileri; “Prof. Dr. Hasan MOĞOL’un aday olması halinde, sahaya ineceklerini, CHP’nin kazanması için kurulan oyunu bozacaklarını ve bütün güçleriyle çalışarak, AK PARTİ’nin kazanmasını sağlayacaklarını” belirtmişlerdir.

13. AK PARTİ kurucuları, yöneticileri, önde gelenleri ve STK yöneticilerinin ortak görüşü; “Prof. Dr. Hasan MOĞOL’un aday olması halinde, AK PARTİ’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kesinlikle kazanacağını gördüğünü” bildirmişlerdir.

14. Bugün itibariyle, AK PARTİ ile CHP arasında % 20 civarında fark bulunmasına rağmen, Prof. Dr. Hasan MOĞOL’un; MHP, İP, BBP, BTP, SP ve CHP’den getireceği oylarla AK PARTİ’yi Antalya’da iktidara taşıyacağı, AK PARTİ’nin sırtında makamlara gelmek yerine AK PARTİ’yi sırtında taşıyarak seçimi kazanacağı ve CHP’yi çok aşağılara çekeceği görüşü hâkim olmuştur.
15. Prof. Dr. Hasan MOĞOL