Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Master Planı hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek öncülüğünde düzenlenen toplantıda planla ilgili çalışmalar ele alındı. Başkan Böcek, Antalya’nın depreme karşı güvenli hale getirilmesi için hayata geçirilecek Deprem Master Planı’nın 19 ilçeyi kapsayacak şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi. Başkan Böcek, bunun için gereken tüm çalışmaların katılımcı bir şekilde yapılacağını belirterek, “Çalışmalar Antalya Valiliği

 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında Antalya’nın en önemli önceliklerinden biri olan Deprem Master Planı hazırlıklarının ele alındığı toplantı düzenlendi. Antalya Deprem Master Planı Sunum Toplantısı’na Başkan Danışmanı Cem Oğuz, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Gürbüz, Ramazan Demir, Durmuş Ali Arslan ve ilgili daire başkanları da katıldı. Toplantıda Kent Estetiği Daire Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Ecehan Olucak tarafından sunum yapıldı.

Çalışmalar Titizlikle Sürdürülüyor

Deprem Master Planıyla ilgili çalışmaların Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından iki ay önce başlatılarak titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Böcek, “Deprem Master Planı’nı, Antalya’nın 19 ilçe ile birlikte deprem gerçeğini dikkate alarak; kentimizin depreme karşı güvenli hale getirilmesi için yapılması gereken tüm çalışmaları içerecek şekilde hazırlayacağız.

Kentimiz için deprem ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm tedbir, karar ve uygulamaları belirleyeceğiz. Yeniden yapılandırma, yeni ve uygun yapı alanları belirleme, kamusal mekan ve altyapı tesislerini de bu kapsamda değerlendireceğiz. Kentimizin depreme karşı dayanıklı hale gelmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalara dair stratejileri belirlerken; tüm tarafların teknik, mali, sosyal, idari ve hukuki haklarını koruyarak görev ve sorumluluklarını geliştireceğiz. Deprem Master Planı’nın her aşamasında; o kısım ile ilgili ve gerekli kurum, kuruluş, STK ve vatandaşlarımızla birlikte çalışacağız” dedi.

Çok Aşamalı Plan

Deprem Master Planı’nın farklı yönleri olan, kentte bulunan tüm kurum, kuruluş ve vatandaşların katılımının olduğu, pek çok aşaması olan bir program olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Bu nedenle konuya sadece tek bir meslek ya da tek bir kurum açısından bakılması yanlış olacaktır. Valiliğimiz başkanlığında AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı-İRAP’ta da  Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda ilgili tüm kurum-kuruluşlar, görevleri ve süreçler belirlenmiştir. Buna göre 31.12.2025 te tamamlanması gereken Deprem Master Planı’nı gerçekleştirebilmek için tüm paydaşların belirlenecek ilkelerde birleşmesi gerekmektedir” diye konuştu.