Alanya BelediyesiÇevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından projelendirilen, Alanya Belediyesi tiyatro Çocuk Bölümü SorumlusuNilbanu Engindeniz tarafından drama çalışmaları yapılan ‘Doğaya SihirliDokunuşlar’ projesinin lansmanı yapıldı. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’ndeyapılan lansmana Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Çevre EğitimVakfı eko okul ulusal koordinatörü, Eko Okullar ve projeye kapsamında eğitimsürecini tamamlayan eko okul öğrenciler katıldı.

PROJEGÖNÜLLÜ OKULLARLA HAYAT GEÇİRİLDİ

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

2018-2019 Eğitim veÖğretim yılında Alanya kent ölçeğinde sürdürülen çevreci projelere değerkatmak, sürdürülebilir çevre çalışmalarını her yaştan insan ile birebiruygulamalı hayata geçirebilmek amacıyla projelendirilen “Doğaya SihirliDokunuşlar Projesi”, Alanya’da Eko Okul faaliyetlerine devam eden gönüllü 5okul ile hayata geçirildi. Böylece giderek artan çevre sorunlarına karşı çevrebilincinin küçük yaşta aşılanması ve doğa sevgisi çevre eğitim çalışmalarınındrama etkinleri ile desteklenmesi hedeflendi.

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

AlanyaBelediyesi’nce belirlenen 5 çevre konu başlığı okullar ile eşleştirilerek,eğitim öğretim yılının ikinci yarısında 3 ay devam eden çevre eğitimi çalışmasıve drama eğitimi çalışması ile atölye çalışmaları başlatıldı. Eğitim süresininsonunda 5 Eko Okul tarafından belirlenen eko tim öğrencileri ile eğitimvideolarının çekimleri tamamlandı.

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

ÖĞRENCİLERKENDİLERİ YAZDI KENDİLERİ OYNADI

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Proje kapsamında 5farklı çevre teması seçilerek eko tim öğrencilerinin hem çevre eğitimlerinialmaları sağlanmış hem de öğrencilerin kendi yazdığı çevre hikayelerinin eğitimvideosu çekilmiş oldu. Proje kapsamında belirlenen konular Küresel Isınma DenizKirliliği, Sıfır Atık, Çevre Mucitleri, Ormanların Korunması ve Çevre Temizliğiolarak belirlendi ve proje hayata geçirildi.

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

BAŞKANYÜCEL: “AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR”

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Eko Okullar ilebirlikte gerçekleştirilen çevre drama etkinliğinin önemine dikkat çekenBelediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Ağaç yaşken eğilir.” atasözünün anlatmakistediği gerçekliği dikkate alarak doğal çevrenin korunması ve alıcı ortamdameydana gelen kirliliklerin oluşmaması adına yapılması gerekenleri yarınımızıemanet edeceğimiz çocuklara anlatmanın önceliği bu projeningerçekleştirilmesini sağladı. Emeği geçen, katkı sağlayan herkeseteşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek nesillerimizin çevre duyarlılığının yüksekolacağına olan inancımız tam.” dedi.

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

SÜRDÜRÜLEBİLİRÇEVRE İÇİN YENİ PROJELER YOLDA

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

İklim Değişikliğiile Mücadele ve Sürdürülebilir Çevre Eylem Planları hazırlıklarının tüm hızıyladevam ettiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, çevrebilincinin yükseltilmesi ve uygulamaların her yaştan insana aktarılmasınınönemine vurgu yaparak, amaçlarının her kesimden insanla Alanya için çevrevizyon değerini ortaya koymak olduğunu ifade etti.

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı

Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı
Doğaya sihirli dokunuşlar projesinin lansmanı yapıldı