EnerjiKentleri Birliği’nin Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan Enerji veİklim Eğitimine Enerji Kentleri Birliği üyesi olan 45 belediyeden 49 teknikpersonel katıldı. Noxinn Deluxe Hotel’de gerçekleşen etkinlikte iklimdeğişikliği süreci için belediyelerde yenilenebilir enerjiye yönelik süreçler,belediyelerde enerji yönetim birimi ve çalışma esasları, sürdürülebilir enerjive iklim eylem planı esasları ve ana başlıkları konuları belirlenerek 8eğitimci ile “Belediyeler için Enerji ve İklim Eğitimleri” gerçekleştirildi.Programda, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya BelediyesiÇevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa da Alanya Belediyesi’nin çalışmalarıhakkında bilgiler verdiler. Alanya Belediyesi Meclis üyesi aynı zamanda Enerji KentlerBirliği meclis üyeleri Arif Tok ve Adem Er de katılarak konu hakkındabilgilendirildi.

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

ALANYA BELEDİYESİ DE AZALTIM YOLUNDA

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

Günümüzkoşullarında iklim değişikliği yönetimi açısından azaltım politikaları dauygulanmakta ve azaltım açısından enerji, ulaşım, atık, kent planlama ve arazikullanımı gibi alanlar ön plana çıkmaktadır. Bu alanlar içinde AlanyaBelediyesi’nin de öncelik verdiği sektör, enerji sektörü olmuştur.Yenilenebilir enerji kaynağı olarak Alanya Güneş Enerjisi Santrali 1-2-3-4kurularak enerji verimliliği elde edilmiş ve enerji tüketimini azaltarakkarbondioksit salımını azaltmak hedeflenmiştir. Bu, iklim değişikliğipolitikası açısından yararlı olduğu gibi enerji maliyetlerini düşürme açısındanda önemlidir. Ulaşımda ise prestij caddeleri belirlenerek bisiklet kullanımınaönem verilmiş ve bisiklet yolları yapılarak sera gazı salınımlarının en azseviyeye düşürülmesi hedeflenmiştir.

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı

Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı
Enerji ve iklim çalıştayı alanya belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı