HükümetMeydanı ve çevresindeki caddelerde gerçekleştirilen etkinliğe, Alanya Kent KonseyiBaşkanı Nurhan Özcan, Belediye CHP'Lİ Meclis Üyeleri Halime Dim Ceylan ve UfukAras Solmaz, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ile EngelsizKent Meclisi Üyeleri katıldı. Engelli park yerlerine ve kaldırımlara hatalıpark eden araçlara, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayıhedefleyen bilinçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak uyarı broşürleribırakıldı. Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, “Alanya’da engelsiz bir trafikiçin çalışmaya devam edeceğiz. Kurumlarımızla ve gönüllülerimizle işbirliğiiçinde daha erişilebilir bir kent yaratmak için çalışıyoruz. Engelligeçişlerine, yaya geçişlerine, kaldırım işgaline ve hatalı park eden araçlarayönelik farkındalık broşürlerimizi dağıtıyoruz” dedi.

PROJENİN AMACI ENGELLİ BİREYLERİN HAKLARINI KORUMAK

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

"EngelsizTrafik Projesi", Alanya’da trafik düzenlemelerinin engelli bireyler içindaha erişilebilir hale getirilmesini amaçlıyor. Engelli rampalarının vegeçişlerinin önündeki engellerin kaldırılması, yaya yollarının ve kaldırımlarınuygun hale getirilmesi gibi çalışmalar yapılıyor. Projenin, engelli bireylerinşehirde daha rahat hareket edebilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılmasıhedefiyle geniş bir katılım ve destek gördüğü belirtildi. Cadde ve sokaklardahatalı park edilen araçlara uyarı broşürleri bırakılırken, vatandaşlar daengelli bireylerin haklarına saygı göstermeye davet edildi. Projeyle, kentgenelinde düzenli olarak kontroller yapılarak, engelli bireylerin haklarınayönelik ihlallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı

Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı
Engelsiz trafik için farkındalık broşürleri dağıtıldı