Alanya Belediyesi Mali HizmetlerMüdürü Abdurrahman Kahya yaptığı açıklamada; “Alanya Belediyesi, her yılSayıştay’ın denetimine tabi tutulan bir kurumdur. Bilindiği üzere SayıştayBaşkanlığı tarafından 2022 Ağustos ile 2023 Şubat ayı denetim sonuçlarınıkapsayan rapordaki veriler, geçtiğimiz hafta Sayıştay sayfasında yayınlandı.Alanya Belediyesi gibi tüm belediyelere ait raporlar burada yayınlanmıştır.  Bu raporun ardından asılsız iddialarlakamuoyunu rahatsız eden birtakım haberler ve sosyal medyada yapılan yorumlarneticesinde açıklama yapma gereği duyduk. Öncelikle raporda Belediyemizaleyhine herhangi bir kamu zararı ya da yargıya intikal edecek bir hususbulunmadığının altını çizmek istiyorum. Raporda geçen geriye dönük muhasebekaydının düzeltilmesi ifadesi; yapılmış olan ödemelerin aynı gün tahsiledilmemesi, verilmiş olan IBAN numarasının hatalı olması, T.C. kimliknumarasının hatalı olması, saat 17.00’dan sonra yapılmış olan tahsilatlarınmuhasebe kayıtlarının bir gün sonra yapılması gibi programsal eksikliklerdenkaynaklanmaktadır. Raporda geçen söz konusu bulgular, sistemsel hatalar olupaçıklaması da Sayıştay Başkanlığı’na verilmiştir. Bunun neticesinde iseSayıştay tarafından açıklamamız kabul görmüş ve cezai herhangi bir unsura yerverilmemiştir. Bunun yanısıra raporda yer alan hatalar, ülke geneli bütünbelediyelerde en fazla rastlanan sistemsel hatalardır.

Taşınmazlarımız ise 2886 sayılı Kamuİhale Kanunu hükümleri gereğince ihale yolu ile kiraya verilmiştir. Hiçbirtaşınmaz ile ilgili mevzuata aykırı işlem yapılmamıştır. Söz konusu raporda,bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi suçunsuru görülmemiş, belediyemize hiçbir ceza verilmemiştir. Hal böyle ikenAlanya Belediyesi hedef alınarak ortaya atılan asılsız iddiaları kamuoyununtakdirine bırakıyorum.” dedi.

Kahya: “sayıştay raporu rutin bir denetim sonucudur, alanya belediyesi’ne hiçbir cezai işlem uygulanmamıştır”
Kahya: “sayıştay raporu rutin bir denetim sonucudur, alanya belediyesi’ne hiçbir cezai işlem uygulanmamıştır”

Ayrıca Alanya Belediyesi MaliHizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya’nın, 5 Aralık Salı günü gerçekleştirilecekAlanya Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısında hem Meclis üyelerini hem dekamuoyunu Sayıştay Raporu ile ilgili bilgilendireceği açıklandı.