2017yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş EnerjiSantralleri (GES 1-2-3-4) Konaklı Kemal Atlı ilköğretim Okulu öğrencileriniağırladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerin derslerinde işledikleriGüneş Enerji Santrallerini görmek için Çevre Dostu 70 öğrencinin katılımsağladığı teknik gezi gerçekleştirildi. Öğrenciler ile yapılan gezi programındayenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu, Alanya kent ölçeğindeyürütülmekte olan çevre çalışmaları, güneş enerjisi sistemlerinin nasıloluşturulduğu ve işletildiği, güneş enerjisinin çevresel faydaları ve enerjiverimliliği temel konularına yer verildi.

ÖĞRENCİLERLE YENİLENEBİLİR ENERJİ İLEİLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret
Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret

Eğitimsonrası gerçekleştirilen söyleşide çevreci öğrencilerin merak ettikleri sorularÇevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi tarafındancevaplandı. Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programısonrasında muz ikram edildi, hediye olarak da “Yeşeren Tohumlu Kalemler” ve“Çevre Dostu Öğrenci Rozeti” dağıtılarak öğrencilerin çevre farkındalığınakatkı sağlandı.

Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret
Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret

Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret
Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret

Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret
Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret

Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret
Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret

Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret
Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret

Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret
Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret

Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret
Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret

Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret
Konaklı kemal atlı ilköğretim okulu öğrencilerinden ges’e ziyaret