Muratpaşa belediye başkanı Ümit Uysal Kırcami imar planıyla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme açıklaması yaptı.

Kamuoyunun Dikkatine

Kırcami Planı’nı iptal eden mahkeme kararının yürütmesi, Konya Bölge İdare Mahkemesi’nce durdurulmuştur. Yürütmeyi durdurma kararı; yapılan itirazlar sonucu verilmiştir. 

Yürütmeyi durdurma kararı veren Konya Bölge İdare Mahkemesi ayrıca; yeni keşif yapılmasına ve tekrar bilirkişi raporu alınmasına da karar vermiştir. Kararın yürütmesinin durdurulması ile birlikte Kırcami Planı geçerliliğini korumaktadır ve işlemlerin devam etmesinde de bir sakınca yoktur.

Kırcamili komşularımızın beklentilerinin ve 5 yıllık emeğimizin, şimdilik boşa çıkmamasından memnunuz. Yetkilileri, ilgilileri; Kırcamili komşularımızın tapularını bir an önce vermeye davet ediyoruz. Tapuların bir an önce verilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.

Av. Ümit UYSAL
Muratpaşa Belediye Başkanı