Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüpersonelinin katıldığı bu eğitim, günümüzde önemli bir yer tutan iletişim veinsan ilişkileri becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Eğitim kapsamında,zabıta personeline zorlu durumlarla başa çıkma stratejileri, etkili iletişimteknikleri, beden dilinin doğru kullanımı, konuşma becerileriningeliştirilmesi, problem çözme süreçlerinin optimize edilmesi, zaman yönetimi veinsanları doğru tanıma konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Aslıhan Çiftçi veSinem Karamut tarafından verilen eğitimde interaktif çalışmalar ve gerçekhayattan örneklerle katılımcılara pratik deneyim kazandırıldı. Eğitimsürecinde, zabıta personelinin günlük görevleri ve sorumlulukları doğrultusundakarşılaştıkları zorlayıcı durumlar ele alınarak, çözüm odaklı yaklaşımlarüzerinde duruldu.

ŞEHİRDEKİHUZUR VE DÜZENE OLAN KATKIYI ARTIRMAK HEDEFLENİYOR

Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı
Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı

Belediye zabıta personeli,aldıkları bu eğitim sayesinde hem bireysel hem de ekip düzeyinde daha etkiliiletişim kurma, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulma yeteneklerini artırmışoldu. Belediye zabıta birimindeki profesyonellik standartlarını yükselterekşehir sakinlerine daha etkin ve kaliteli hizmet sunma amacı güden eğitimlerinardından zabıta personelinin sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp,Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Menderes Sivritarafından verildi. Başkan Yardımcısı Yenialp, zabıta personeliningeliştirdikleri becerilerin, şehirdeki huzur ve düzenin sağlanması adına önemlibir katkı sağlayacağını belirtti.

Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı
Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı

Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı
Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı

Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı
Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı

Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı
Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı

Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı
Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı

Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı
Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı

Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı
Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı

Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı
Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı

Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı
Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı

Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı
Zabıta personeline yönelik 4 haftalık eğitimler tamamlandı