Alanya Belediyesi her yıl ülkegenelinde yaşanan ölümlü ve yaralamalı iş kazalarını göz önünde bulundurarak,belediye çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliğieğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

İLK YARDIM VE İŞ GÜVENLİĞİ ANLATILDI

Alanya belediyesi’nden personele iş güvenliği ve sağlığı eğitimi
Alanya belediyesi’nden personele iş güvenliği ve sağlığı eğitimi

Denizyıldızı OSGB Firması’ndagörevli İş Güvenliği Uzmanları Kenan Akpolat, Tuncay Salaz ile İlkyardımEğitmeni Pınar Özmen ve Alanya Belediyesi İşyeri Hekimi Sultan Özgen tarafındanpersonele 4’er saat süre ile eğitim verildi. Alanya Belediyesi İşyeri Hekimiile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitimde, çalışmaortamında var olan risk etmenlerinin işçilere, işyerine ve çevresineverebileceği zararların önlenmesi konusu üzerinde duruldu. Mesleki risklerinönlenmesi, çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması için risk ve kazafaktörünün ortadan kaldırılması ve çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik şartlarınıniyileştirilmesi için yapılan çalışmalar anlatıldı.

Alanya belediyesi’nden personele iş güvenliği ve sağlığı eğitimi
Alanya belediyesi’nden personele iş güvenliği ve sağlığı eğitimi

RİSK RAPORLARI HAZIRLANIYOR

Alanya belediyesi’nden personele iş güvenliği ve sağlığı eğitimi
Alanya belediyesi’nden personele iş güvenliği ve sağlığı eğitimi

Eğitim Seminerleri kapsamındabelediye personellerine uygulamalı yangın eğitimi de verilirken aynı zamandapersonellerin çalıştığı tüm sahalar gezilerek sahada bulunan riskler tespitedilerek “Risk Değerlendirme Raporları” da hazırlanıyor. 

Alanya belediyesi’nden personele iş güvenliği ve sağlığı eğitimi
Alanya belediyesi’nden personele iş güvenliği ve sağlığı eğitimi

Alanya belediyesi’nden personele iş güvenliği ve sağlığı eğitimi
Alanya belediyesi’nden personele iş güvenliği ve sağlığı eğitimi