Atıkpillerin düzenli şekilde toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafedilmesi, okullarda çevre bilincinin aşılanması ve ilerleyen yıllarda daha temizve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak hedefiyle Taşınabilir Pil Üreticileri veİthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ve Alanya Belediyesi işbirliğiile “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” düzenlenmiş olup, 2019 – 2020 Eğitimve Öğretim yılında Alanya ilçesinde faaliyet gösteren toplam 158 okul katılımsağlayarak 2044 kg atık pil toplanmıştır.

ALANYA BELEDİYESİ SIFIR ATIK PROJESİNDE550.000 ADET ATIK PİL GERİ KAZANDIRDI

Atık pillerin toplanması ile çevre korunuyor
Atık pillerin toplanması ile çevre korunuyor

16.09.2019tarihinde başlayan kampanyanın 30.04.2020 tarihinde sona erdirilmesiplanlamıştı. Ancak Ulusal ve Uluslararası ölçekte yaşanan COVID-19 pandemisüreci kampanyanın 15.09.2020 tarihinde sonlandırılmasına neden oldu. 2019-2020Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlenen kampanyada 2044 kg atık pil toplanarak,bertaraf ve geri kazanım işlemlerinin tamamlanması için TAP Derneği’negönderildi. Antalya il bazında yapılacak değerlendirme sürecinin ardındanokullarımızın Antalya genelinde aldığı dereceler ilan edilecek.

Atık pillerin toplanması ile çevre korunuyor
Atık pillerin toplanması ile çevre korunuyor

BAŞKAN ADEM MURAT YÜCEL KAMPANYAYADESTEK VERDİ

Atık pillerin toplanması ile çevre korunuyor
Atık pillerin toplanması ile çevre korunuyor

Evlerde,işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanıldığını, sonyıllarda artan pil kullanımının ise insan sağlığı ve çevrenin kirlenmesiyönünde ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yücel, çöpeatılan pillerdeki ağır metallerin zamanla bozularak serbest hale geçtiğini,sızıntı suyu ile birlikte yeraltı sularının, toprağın ve yüzeysel sularınkirlenmesine neden olduğunu belirtti. Başkan Yücel tüm bu sebepler dikkatealınarak, Alanya Belediyesi olarak 2007 yılından bu yana atık pillerinkaynağında ayrı toplanmasına dair yürütülen çalışmalara vatandaşlarımızın tamdestek vererek kullanılmış pillerin evsel atıklarla kesinlikle karıştırılmamasıgerektiğini, sokaklara rastgele atılmamasını, kesinlikle toprağa gömülmemesini,ateşe atılmamasını ve konu ile ilgili atık pil toplama noktalarınınkullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

VATANDŞLAR TOPLAMA NOKTALARINAİLETEBİLECEK

İlçemizgenelinde vatandaşlarımızın ulaşabileceği atık pil toplama noktaları okullar,muhtarlıklar, elektronik işletmeleri ve Kamu Kurumları olarak belirlenmiş olup,kısa bir zaman içinde bu noktaların her birinin Alanya Belediyesi Resmi websayfasından ilan edilecektir. 2019–2020 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca söz konusu kampanya ile ilçemiz genelindeki tüm okullardaatık pillerin kaynağında ayrı toplanması ile ilgili olarak açıklama yapan ÇevreKoruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, bugüne kadar proje kapsamında toplam22.247 kg atık pilin ayrı toplanarak yaklaşık 2.224.700 m³ toprak kirliliğininönlendiğini belirtti. Atık pillerin ayrı toplama işlemlerinin sağlıklı birşekilde yapılabilmesi amacıyla yıl boyunca pandemi koşullarına uygun olarakokullara atık pil toplama kutuları ve bilgilendirme afişlerinin dağıtımlarınındevam edeceğini belirten Çapa, yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla birlikteeğitim çalışmalarının da hızlanacağını ifade etti.