Deprem yönetmeliğine uymayan, eski ve kullanılamaz hale geldiği için yıkımkararı alınan Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çok sayıdahissedarı olması ve açılan yüksek bedelli kamu davaları nedeniyleyenilenemiyor. Okulun öğrencileri ise; Yılmaz Arıkan Dim Lisesi’nde ikilieğitim görüyor. sabahçı öğrenciler, sabah 07.00- 12.30, akşamcı öğrenciler12.30-19.30 saatleri arasında eğitim görmek zorunda kalıyor.

Öğrencilerin ve velilerin mağdur edildiğini; bazı rant grupları tarafındanher mahallede benzer davalarla kamu yatırımlarının engellendiğini vurgulayanAlanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğandüzenledikleri ortak basın açıklamasıyla rant guruplarına sert tepki gösterdi.Basın açıklaması sırasında Alanya Belediyesi MHP Meclis üyeleri, MHP İlçeTeşkilatı yönetim kurulu ve Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Uysal dakatıldı.

Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”
Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”

YÜCEL: “BEDEL ÖDEMEKTEN YATIRIM YAPAMIYORUZ”

Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”
Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”

Bir gurup rant çevrelerinin insanları örgütleyerek kamu yatırımlarına engelolduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamadaşu ifadeleri kullandı; “Son günlerde kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden ve mesnetsizceatılan atıflardan dolayı kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduk. Kamu OrtaklıkPayı’nda olan yerlerin bir bedel karşılığında bazı kurumlara dava açılması vebu kurumlara açılan davaların da yüksek maliyette olması ve bu kurumlarıneğitim ve sağlık başta olmak üzere, okul, spor tesis alanları, Alanyasportesisleri, kültür merkezleri, çeşme, cami, belediye hizmet alanları başta olmaküzere yüksek maliyetli davalar açılarak devlet yatırımlarının askıya alınmasınaneden oluyor. Bu bölgedeki arsa bedellerinden şu anda Milli Eğitim Bakanlığı, SağlıkBakanlığı ve biz yerel yönetimler bedel ödemekten bu bölgedeki arsalar üzerindeyatırım yapamaz hale geldik.”

Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”
Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”

“EĞİTİM YATIRIMLARININ ÖNÜNE SET ÇEKİYORLAR”

Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”
Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”

Bazı avukatların kamu kurum ve kuruşlarının üzerinde ego tatminiyaptıklarını vurgulayan Başkan Yücel; “Bazı avukatlar, Kamu Ortaklık Payı’nın18 düzenlemeleri içerisinde yasal olduğu halde halkı gidip tek tek mahallemahalle kapı kapı dolaşarak bu ve benzeri yanlış bilgiler vererek örgütlüyor.Sadece şahsi menfaatler uğruna bu okulların açılmasının ve yeni eğitimyuvalarının Alanya’ya kazandırılmasının önüne set çekilmektedir. Bu yatırımlarda sırf bu yüzden geç geliyor ve öğrencilerimiz alacakaranlıkta saat 7’deokulda olmak durumunda kalıyor. 5 dakika teneffüsleri var. Eğitim akşam 20.00’akadar devam ediyor.” dedi.

Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”
Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”

“HAKSIZ KAZANÇ, ŞAHSİ MENFAAT PEŞİNDELER”

Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”
Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”

Alanya’da 2’li eğitimin olmaması adına başarıyla çalıştıklarını vurgulayanBaşkan Yücel; “Birkaç okulumuz kalmıştı. Onları biz tek eğitime geçirebilmekadına uğraşırken maalesef bu durumlar ortaya hasıl oldu. Birkaç tane avukatın kamuarazilerine açılan davalar neticesinde yüksek meblağlar çıkması nedeniyle devletinyatırım yapmaya gücü varken bu yatırımları yapamaz hale geldik. Bunlar kamuortaklık payı ve 18. madde uygulamalarıyla birlikte zaten yasal haklar üzerinealınmıştır. Bunun dışındaki herhangi bir vatandaşın kamulaştırmasıyla planlamageçmeden yapılmayan işlemlerdir. Böylelikle yasal şartlar içerisindedir amabazı kişiler bunları örgütleyerek buralardan haksız kazanç elde etme, şahsimenfaat sağlama yolundadır.” dedi.

Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”
Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”

“3-4 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE BİR RANT OLUŞTURULUYOR”

Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”
Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”

Bölgede 4 Milyar TL’nin üzerinde bir rant oluşturulduğunu belirten BaşkanYücel; “Şu andaki yapılan gerek doğu gerek batı gerekse merkezdekiuygulamaların %5’i bile değil. Bu rakam bile 200 Milyon TL’nin üzerinde. Burada4 milyar TL’nin üzerinde bir rant oluşturuluyor. Bunu da kullanmak isteyenbelirli menfaat gurupları var.  Birbirlerine satış yaparak yüksek bedelgösteriyorlar. Yüzde 20, yüzde 30 komisyon talebiyle dava açtırıyorlar. Biz deyerel yönetimler olarak bu menfaat guruplarının önünü kapatacağız. Bu menfaatgurupları Alanya’mız kadar Türkiye genelinde de çığ gibi büyümeye başladı. Bizbuna yerel yönetimler olarak çözümler üretiyoruz.” dedi.

Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”
Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”

“DİK DURACAK, GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”
Başkan yücel ve türkdoğan’dan menfaat guruplarına sert tepki “rant için eğitime ve kamuya büyük zarar veriyorlar”

Haksız kazanç peşinde koşanlara karşı dik duracaklarını ve geri adımatmayacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Yücel; “Bazı guruplar, Alanyahalkını ve buradaki tüm hayırseverlerin icraatlarına gölge düşürecekyaptırımlar uygularken, geriye dönük ecrimisiller, geriye dönük davalar açarakşehrimizin sosyal dengesini, eğitim seviyesini bozmak için mücadele ediyorlar.  Açılan davaların tamamı 2014 yılından öncekiuygulamalara ait. Biz de bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bumesnetsiz iddialar karşısında dik duracağız ve şu da bilinsin ki hiçbir zamangeri adım atmayacağız.” dedi.

“HAKSIZ KAZANÇLARINA ÇOMAK SOKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Alanya’da bütün değerlerin korunması ve belirli bir gurubun rantınageçmemesi için mücadele edeceklerini söyleyen Başkan Yücel; “En önemlisi debizim memleketimizde yaşayan herkes kadirşinas, hayırsever ve hoşgörülüinsanlardır. Bizler onların arkasında durmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız şusaatte uykuda olmaları gerekirken sabahın 7’sinde, alacakaranlıkta okulageliyor. Biz yerel yöneticiler olarak çocuklarımızın bu durumundan rahatsızolduk. Biz bu yanlış uygulamaları ve yanlışı yapan insanların bir şekildehaksız kazançlarına çomak sokmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini bitirdi.

TÜRKDOĞAN: “ÖĞRENCİLERİMİZ OKULA ALACAKARANLIKTA GELİYOR”

Sabah 6.45’ten itibaren Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve teşkilatyöneticileriyle birlikte öğrenciler için toplandıklarını belirten MHP İlçeBaşkanı Mustafa Türkdoğan; “Aşağı yukarı 40 yılı aşkın hizmet veren okulundeprem yönetmeliğine aykırı olması nedeniyle yıkım kararı alınmış ve öğrencileryan taraftaki okulda ikili eğitime geçmiş. Dolayısıyla sabahınalacakaranlığında başlayan eğitim akşam karanlığına kadar devam etmekte. Buzamana kadar gerek hayırseverlerimiz gerekse de sosyal ve üretkenbelediyeciliğin temsilcili olan Alanya belediyemiz alanya eğitimine önemlikatkılarda bulundu. Halen de Belediyemiz bölgemizde çeşitli eğitim kurumlarınınyapımında taşın altına elini değil gövdesini koymak suretiyle Alanya’mızıneğitimine öğretimine hizmet etmeye devam etmekte.” dedi.

“TOPLUM VE KAMUNUN MENFAATLERİNE OLAN İŞLERDEN UZAK DURUN”

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, kamu ve toplum yararına olan işlerekarışan menfaat guruplarını uyararak şu ifadeleri kullandı; “Bir takımgurupların bu hizmetlerin önüne geçecek şekilde bu işleri dava konusu halinegetirmesi hakikaten bizleri üzüyor. Burada daha birçok hizmetleryapılabilecekken açılan davalarla maalesef belediyemizin bu tür sosyalhizmetleri sekteye uğratılmakta. Biz bu noktada kamuya ait kamu ve vatandaşınkullanımı noktasında olması gereken yerlerle alakalı şahsi tasarruf uygulayanarkadaşlarımızı, ellerini vicdanlarına koymaya ve toplumun, kamununmenfaatlerine olan işlerden uzak durmaya davet ediyoruz.”

“Bu işlerle uğraşmanın kimseye bir hayır veya faydası olmayacağınıdüşünüyoruz.” diyerek sözlerini sürdüren İlçe Başkanı Türkdoğan; “Buradaöğrencilerimizin çektiği çileyi, sıkıntıyı, eziyeti hep birlikte gördük. Buzamana kadar Alanya Belediyemiz sırf 2’li eğitimi bitirebilmek, sabahın erkensaatlerinde yataklarında olması gereken öğrenciler okullara bu saattegelmesinler diye çeşitli okullar yaptı. Buradaki okulda da üzerine düşeniyapması noktasında Alanya Belediyemiz seferber olacaktır. Bir kez daha benburadan bu işlerle uğraşan, bu çıkar ve menfaat guruplarını adalete ve yüceAllah’a havale ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.